Symbiant

Voor ziekenhuizen

Ondanks dat veel ziekenhuizen zelf over een afdeling pathologie beschikken, kan Symbiant grote meerwaarde hebben.

Speciële / dure technieken

Door het grote volume van Symbiant beschikt Symbiant over de state-of-the-art technieken. Deze stelt Symbiant ter beschikking van die ziekenhuizen die deze nodig hebben.

Laag volume

Door gebruik te maken van de synergie met het volume van Symbiant wordt ook laag volume pathologie kwalitatief hoogwaardig en financieel aanvaardbaar beschikbaar.

Snelheid

De organisatie en logistiek van Symbiant zijn zodanig ingericht (met o.a. de regiolabs, het virtuele lab en het expertcentrum) dat de doorlooptijd geminimaliseerd is en er dus een optimale snelheid geboden kan worden.

Specialistische kennis

Symbiant heeft op elk moment waar nodig is de juiste expertise en specialistische kennis beschikbaar.

Patholoog en experts beschikbaar

Als ziekenhuis is het niet altijd mogelijk om snel te reageren en een patholoog of expert beschikbaar te hebben. Symbiant Pathology Expert Centre voorziet hierin door vanuit de backoffice adequaat te reageren op urgente en/of ad hoc behoefte aan een patholoog of expertise.

Maatwerk/ Strategisch maatwerk

Symbiant hecht aan duurzame relaties en synergie. Om deze reden wordt ook maatwerk geboden en is verregaande strategische samenwerking mogelijk.

Cost effectiveness

Symbiant biedt de beste pathologie voor een aanvaardbaar tarief.