Symbiant

Voor ZBC's

Aanvullend op de diverse aspecten van de betekenis van Symbiant voor ziekenhuizen in het algemeen, is er een aantal aspecten in het bijzonder relevant voor zelfstandige behandelcombinaties (ZBC's).

Zorgeloze outsourcing: kernactiviteiten centraal

Als ZBC wordt het in het algemeen van belang geacht zoveel mogelijk gericht te zijn op de kernactiviteiten en eigen expertise. Dit brengt met zich mee dat de keuze voor de outsourcing van klinische pathologie bijzondere aandacht vergt. Zorgeloze outsourcing is hierbij met name van belang. Symbiant biedt hiervoor de nodige voordelen.

Breed spectrum aan diensten en diepgaande expertise

Doordat Symbiant een breed spectrum aan klinische pathologie biedt met daarbij diepgaande expertise is Symbiant een main supplier in haar vakgebied. Haar klanten kunnen zich richten op hun kernactiviteit zonder dat er intensief gezocht hoeft te worden naar passende aanbieders voor passende expertise.

Onafhankelijkheid

Symbiant is volledig zelfstandig en derhalve volledig onafhankelijk. Dit biedt de zelfstandige behandelcombinaties de mogelijkheid om de klinische pathologie zorgeloos uit te besteden zonder zich zorgen te hoeven maken over afhankelijkheid op welke wijze dan ook.

Snelheid

Snelheid is één van de kernparameters van kwaliteit. Symbiant voorziet hierin door sophisticated logistiek, techniek en organisatie.

Cost effectiveness

Als ZBC spelen ook bedrijfseconomische factoren een toonaangevende rol. Symbiant voorziet hierin door het leveren van de beste pathologie tegen een aanvaardbaar tarief. Hierbij biedt Symbiant bovendien haar relaties de mogelijkheid zich te beperken tot productieve kernactiviteiten.