Symbiant

Symbiant Study Centre
Opleidingen voor medici en paramedici


B-opleiding patholoog


De B-opleiding tot patholoog wordt door Symbiant Alkmaar verzorgd in samenwerking met het VUmc.
Per jaar is er plaats voor twee arts-assistenten in opleiding.

Stage klinische obductiepathologie

Symbiant heeft de differentiatiestage klinische obductiepathologie ontwikkeld en biedt 2 stageplaatsen met een opleidingsduur van 3 maanden.

De stage richt zich op 3 aandachtsgebieden:

- Het verkrijgen van inzicht in de obductiepathologie.            

- Het vergaren van inzicht in deelspecialistische gebieden binnen de obductiepathologie: kinderpathologie, neuropathologie, wonddatering, toxicologie.                                    

- Het effectief formuleren bij het opstellen van obductierapportages.
Meer informatie

Opleiding en nascholing analisten

Naast de opleiding tot patholoog biedt Symbiant zowel opleidingen als nascholingen voor analisten.

Pathologist's assistant


Eén van de opleidingen die binnen Symbiant is ontwikkeld en door Symbiant gegeven wordt, is de opleiding tot pathologist’s assistant. Deze opleiding wordt nu verzorgd door de Hogeschool Leiden, maar staat onder supervisie van Symbiant. Deze post-HLO opleiding van 1,5 jaar bestaat uit drie modules. Voor meer informatie zie de website van de Hogeschool Leiden.

Standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) inzake de taakherschikking binnen de pathologie.

Opleidingsontwikkeling
Symbiant heeft voortdurend oog voor specifieke opleidingsbehoeften en ontwikkelt opleidingen.
Momenteel worden er verscheidene letseldaterings- en obductiemodules ontwikkeld.
Speciale aandacht wordt besteed aan de forensische pathologie. Inmiddels zijn de klinische modules gereed en wordt er gewerkt aan de forensische modules.