Symbiant

Symbiant Study Centre

Symbiant Study Centre ziet het delen van kennis en kunde als een kerntaak. Symbiant verzorgt een breed scala aan opleidingen, stages, cursussen, colleges en bijscholingen, voor zowel medici als de advocatuur. 

Opleidingen voor medici