Symbiant

Over ons

De gezondheidszorg in het algemeen staat voortdurend voor nieuwe uitdagingen. Politieke en economische ontwikkelingen, technische ontwikkelingen, medische wetenschap (en media en informatie) dragen bij aan een dynamisch landschap.

Dynamiek in de pathologie

Ook binnen de klinische pathologie zijn deze ontwikkelingen merkbaar.
Die dynamiek brengt met zich mee dat er ook binnen de pathologie een aantal uitdagingen zijn ontstaan. Uitdagingen die aanleiding zijn geweest om te onderzoeken of, en in hoeverre, het vakgebied, de bedrijfskolom, organisatie, technologie en processen anders vorm gegeven kunnen worden. Zodanig dat deze voorzien in de uitdagingen waarvoor de pathologie gesteld wordt.

Kwaliteit 

De uitdaging waarvoor de pathologie zich geplaatst ziet is dat er steeds kwaliteit geleverd moet worden om tot een optimaal behandelplan voor de individuele patiënt te komen (multidisciplinaire besprekingen, aanvullende onderzoeken, waaronder moleculaire technieken). Deze toenemende vraag vereist verdergaande (sub)specialisatie en, om een hoge kwaliteit tegen een redelijke prijs te kunnen leveren, is schaalvergroting noodzakelijk. Symbiant wenst state of the art pathologie te leveren voor ziekenhuizen, ZBC's en de eerste lijn.

Maatwerk

Symbiant levert maatwerk voor haar opdrachtgevers. Symbiant kan de gehele PA-diagnostiek verzorgen, maar ook bijspringen op bepaalde deelgebieden, zoals moleculaire PA, inkoop en logistiek etc. De dienstverlening van Symbiant groeit en ontwikkelt zich samen met die van haar opdrachtgevers.

Uitdagingen

Enkele uitdagingen zijn:

  • Patiëntveiligheid en borging ervan (processen, protocollen, interne controle, expertise, organisatie)
  • Specialistische complexe onderzoeken (voldoende volume, expertise, technologie en organisatie)
  • Personele schaarste (o.a. analisten)
  • Functionele differentiatie en specialisatie (wetenschappelijk personeel)
  • Kennisontwikkeling en opleiding (opleidingscentrum en curriculi voor pathologen)
  • Operationele efficiency, normering en standaardisering (centrale leiding, uniforme werkwijze, effectiviteit)
  • Functionele efficiency en synergie (kennis, commercie, technologie, apparatuur, opleiding)
  • Financiële efficiency (inkoopvoordelen/schaalvoordelen, consumables, ICT etc. etc.)
  • Innovatie (technologische ontwikkeling, expertiseontwikkeling)
  • Adhesie en volume (een pathology expert centre dat ontsloten is en eveneens dienstbaar aan derden)

Symbiant Pathology Expert Centre is zodanig ingericht dat het voorziet in de belangrijkste uitdagingen van het vakgebied enerzijds, en adequaat reageert op de dynamiek van de omgeving.