Symbiant

Symbiant Consultancy

Steeds meer laboratoria erkennen en ervaren de meerwaarde (en kans) die samenwerking biedt om in een ‘markt-economie’ de kwaliteit van de diagnostiek op hoog niveau te houden voor een betaalbare prijs.

Synergiemodel

Symbiant heeft een grote ervaring op het gebied van verschillende samenwerkingsvormen, zowel op het gebied van inkoop en logistiek, ICT, innovatie als management.

Het is een ambitie van Symbiant om deze kennis beschikbaar te stellen voor andere partijen. Centraal hierbij staat dat wij niet primair geloven in een concurrentiemodel, maar juist in een synergiemodel.

Het is niet alleen de bedoeling om de diagnostiek zo goedkoop mogelijk te maken, maar om met de beperkte middelen een herkenbare en meetbare meerwaarde te genereren.

R&D, innovatie en kwaliteit

Een lagere prijs is maar één vorm van meerwaarde: de implementatie van nieuwe technieken, personalized medicine in eigen beheer, integratie en verbetering van ICT (incl. videoconference), het ontwikkelen van sneldiagnostiek, het creëren van noodzakelijke bijscholing voor analisten etc. zijn andere voorbeelden.

Dit kan alleen maar worden bewerkstelligd door samen te werken, daar waar dat nuttig is, en kracht bij kracht te leggen.
Mocht u informatie of advies willen, neem dan gerust contact met ons op per email: info@symbiant.nl of met het secretariaat van Symbiant, locatie Noordwest Ziekenhuisgroep tel. 088- 024 9900.