Symbiant

Speciële pathologie

Het laboratorium voor speciële pathologie bundelt de complexe, laagvolume, pathologische bepalingen om deze zo kosteneffectief mogelijk aan te kunnen bieden.

Synergie in kwaliteit

Gedacht kan worden aan de moleculaire en complexe kwantitatieve pathologie. Tevens zijn er laagfrequente en complexe immunologische bepalingen in het lab voor speciële pathologie ondergebracht. Door deze bepalingen te centreren wordt expertise ontwikkeld, schaalvoordelen bereikt en kan de kwaliteit gewaarborgd worden. Bijvoorbeeld door inzet van de eigen moleculair bioloog die aan Symbiant is verbonden.

Synergie in efficiency

Door concentratie van bepalingen wordt 'kritieke massa' en daarmee schaalvoordeel gerealiseerd. Anderzijds wordt dit in voorkomende gevallen gecombineerd met effectieve inzet van multidischiplinaire expertise. Door combinatie van schaalvoordelen met multidisciplinaire expertise daar waar nodig bereikt Symbiant optimale efficiency.

Bepalingen

Op dit moment ligt het accent op de volgende bepalingen:

  • HPV
  • K-ras en EGFR-mutaties
  • BRAF
  • Her2Neu (CISH en MLPA)

Sneldiagnostiek

Daarnaast ontwikkelt Symbiant sneldiagnostiek voor diverse disciplines (prostaatstraat, sneldiagnostiek voor mammapoli’s en voor longpoli’s).