Symbiant

Expertcentrum

Het expertcentrum levert een bijdrage aan een grotere patiëntveiligheid. Door gedigitaliseerde coupes ter beoordeling aan te bieden aan gespecialiseerde deskundigen, kan er een aanzienlijke reductie van bijstellingen van diagnoses tijdens MDO’s worden bereikt.

Expertise en ICT

Beschikbaarheid van deskundigheid op het juiste moment op de juiste plaats is van vitaal belang. Door optimale toepassing van innovatieve ICT-mogelijkheden kan expertise effectief gekoppeld worden aan de behoefte.

Het expertcentrum heeft twee doelstellingen:

  • Het integreren van de UDPS-servers van de diverse locaties tot één ICT-omgeving (zodat alle patiëntendata altijd beschikbaar zijn op iedere locatie).
  • Het opzetten van een online 2e lijnscentrum, zodat er altijd direct een second opinion gevraagd kan worden indien dat nodig mocht zijn.

Efficiency en gedigitaliseerde omgeving

Een gedigitaliseerde omgeving maakt het mogelijk om snel en kosteneffectief een second opinion te vragen, maakt conferencing en consultation mogelijk en biedt bovendien een unieke e-learning omgeving, zodat pathologen continu de mogelijkheid hebben om zich verder te bekwamen in hun (sub)specialisatie.