Symbiant

In het nieuws

13 juni 2019

 

11 juni 2019

Mooi artikel geschreven door een wetenschapsjournalist naar aanleiding van een voordracht door John Hinrichs op een bijscholingsbijeenkomst over longkanker voor verpleegkundig specialisten georganiseerd door Pfizer.

https://www.pfizer.nl/longkanker/kanker-uit-te-stellen-maar-niet-te-voorkomen

Dr. John Hinrichs, Klinisch Moleculair Bioloog in de Pathologie (KMBP) UMC Utrecht/Symbiant Alkmaar | Pfizer Nederland

21 maart 2017

SYMBIANT DOET MEE AAN LEMA-STUDIE

In de week van 27 februari is door Roche bij Symbiant Alkmaar de Ventana geïnstalleerd.

De Ventana zal gebruikt worden om deel te nemen aan de LEMA-studie (Lung cancer Early Molecular Assessment trial).
Deze studie doet onderzoek naar het effect van targeted therapy bij PDL-1 expressie.
Targeted therapy (doelgerichte therapie) is een behandeling met medicijnen die de groei en deling van kankercellen blokkeren door de werking tegen te gaan van specifieke moleculen die de kankercellen nodig hebben voor groei en overleving.

Minister van Volksgezondheid Schippers heeft toegezegd deze dure therapie (€ 40.000,- per jaar) te willen vergoeden mits aangetoond is dat deze therapie werkt bij geselecteerde patiënten.

Op de geselecteerde labs wordt immunokleuringen gedaan op de daarvoor gratis beschikbaar gestelde Ventana van Roche.
Door de industrie (DAKO en Roche) zijn hiervoor gratis twee antilichamen beschikbaar gesteld welke beide op de Ventana gerund kunnen worden. Een speciaal hiervoor opgeleide patholoog mag de beoordeling van dit materiaal doen. De tijdsduur van het onderzoek zal ongeveer een jaar zijn; 100 casussen per lab, circa 2-3 per week worden beoordeeld.

Opbrengst van het onderzoek zal zijn:
-  een langere overleving zijn van patiënten die na onderzoek voor deze therapie in aanmerking komen.
- geen onnodige bijwerkingen bij patiënten die worden behandeld en niet gevoelig zijn voor deze therapie.
- geen onnodige kosten voor het geven van therapie die niet werkt.

In navolging van het OLVG zal Symbiant Alkmaar in Q1/Q2 van 2017 starten met deze studie.

Op de foto een vertegenwoordiger van Roche en een aantal van de immunologisch analisten

 

 10 maart 2017

Overlijdensbericht

Vandaag heeft ons het droevige bericht bereikt dat onze gewaardeerde collega Vincent Cliteur geheel onverwacht is overleden.

Het bericht is bij ons als een grote schok door de organisatie gegaan. Wij kennen Vincent als een prettige en markante persoon, een patholoog met liefde voor het vak en een gedreven en inspirerende collega. Wij zullen hem enorm missen.

Onze medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden.

 

Egbert van der Meer

Bestuurder

 

 5 december 2016

Verhuizing Symbiant intern en nieuwe ICT infrastructuur

Op 2 december is het laboratorium van Symbiant in het Zaans Medisch Centrum verhuisd naar het Westfriesgasthuis. In het Zaans Medisch Centrum is een frontoffice aanwezig.

Gelijk met deze verhuizing is Symbiant over naar een nieuwe ICT- en telefonieomgeving.                    

Vanaf 5 december 2016 zijn wij bereikbaar via ons Servicecentrum op 088-0249900.

  

15 november 2016  

Sneldiagnostiek borstkankerzorg Noordwest Ziekenhuisgroep-Symbiant

Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) opent vanaf januari 2017 Noordwest Oncologisch Centrum Borstkliniek.

NWZ heeft samen met Symbiant en de afdeling radiologie een proces ontwikkeld wat het mammateam binnen NWZ in staat stelt om, voor de meeste patiënten, op één dag zowel alle diagnostiek te kunnen doen, als de uitslag daarvan mee te kunnen delen aan de patiënt. De patiënt hoeft zo niet langer dan nodig in spanning te zitten.   

Symbiant is partner in het project en is een cruciale speler in het verzorgen van een sneller diagnostisch proces.

Symbiant is trots dit project samen met NWZ te kunnen doen.

 

 

27 oktober 2016

Oproep voor meer obducties

Bron: VUMC

Er zouden in Nederland veel meer obducties moeten worden gedaan, volgens patholoog Judith Fronczek. Moderne visuele technieken kunnen dit onderzoek niet vervangen. "Obducties kunnen helpen de kwaliteit van de zorg te toetsen en te verbeteren doordat bijvoorbeeld kan worden vastgesteld waaraan iemand is overleden. Ook kunnen we controleren of de diagnose klopte en of er therapie-effecten waren. Daar kunnen we van leren." Helaas worden obducties niet door de zorgverzekeraars vergoed. Fronczek doet een oproep voor meer obducties en vindt dat er meer geld voor beschikbaar moet komen. Fronczek promoveerde op 27 oktober bij VUmc.

Verder lezen

 

10 juni 2016 

 Definitieve gunning aanbesteding BVO

Hedenochtend heeft Symbiant bericht ontvangen betreffende de definitieve gunning in het kader van de aanbesteding voor het vernieuwde BVO baarmoederhalskanker. Wij zijn zeer verheugd te kunnen melden dat FSB het besluit heeft genomen perceel 2 definitief aan Symbiant te gunnen. Daarmee behoort Symbiant straks tot 1 van de 5 screeningslaboratoria van Nederland.

 

20 mei 2016

Voorlopige gunning aanbesteding BVO

Met betrekking tot de Europese aanbestedingsprocedure inzake de levering van laboratoriumdiensten ten behoeve van het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft het FSB het voornemen Perceel 2 met de DLC methode Thinprep aan Symbiant te gunnen. Dit is het perceel van onze eerste voorkeur.

Symbiant is zeer verheugd met de voorlopige gunning en is op dit moment in afwachting van de definitieve gunning die rond 9 juni wordt verwacht.

  

26 april 2016

Daisy Sie-Go ridder in de Orde van Oranje Nassau

Vandaag is onze patholoog Daisy Sie-Go geridderd als ‘ridder in de Orde van Oranje Nassau’.

Zij ontving deze onderscheiding o.a. voor haar substantiële bijdrage aan de cytopathologie op zowel nationaal als internationaal niveau.

Symbiant is erkentelijk voor haar bijzondere kwaliteiten en danken haar voor haar inzet.

  

april 2016

5 jaar Symbiant

1 april jl. was het 5 jaar geleden dat Symbiant BV werd opgericht. Afgelopen vrijdag 15 april jl. werd dit lustrum gevierd en kwamen de medewerkers van Symbiant samen in het AFAS stadion in Alkmaar voor een speciaal samengesteld programma.

Langs deze weg willen wij onze klanten danken voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij doen onze uiterste best om onze kwaliteit te blijven verbeteren en te blijven innoveren.

 

maart 2016

 • Op 30 maart jl. heeft de CCKL (coördinerende commissie voor de kwaliteitsverbetering van laboratoriumonderzoek) een controlebezoek gebracht aan de locaties Alkmaar en Hoorn.
  Vanuit de voorgaande verbeterpunten zijn nog drie bevindingen blijven staan die binnen een termijn van 2 maanden na rapportage opgelost moeten zijn.
  Symbiant heeft de complimenten van de auditoren mogen ontvangen en daar zijn we heel trots op!
 • Symbiant heeft zich 25 maart jl. officieel ingeschreven als deelnemer aan de aanbesteding BVO Baarmoederhalskanker.
  De voorlopige gunning is bepaald op 6 mei, de definitieve gunning op 27 mei, de contractdatum 1 juli en de ingangsdatum 1 januari 2017 

 • Per 1 maart 2016 is de nieuwe organisatiestructuur in werking getreden.
  Er is een nieuw organogram dat al uitgaat van de twee werklocaties Alkmaar en Hoorn. 

 • Per 1 oktober 2015 is de heer Marc Hendriks voor een half jaar aangesteld als interim-bestuurder van Symbiant BV.
  Deze periode is inmiddels verlengd tot 1 augustus 2016.

05-01-2016

Veranderingen binnen Symbiant

De heer Mehdi Jiwa heeft per 1 december jongstleden zijn rol als bestuurder van Symbiant en gedetacheerd bestuurder van Comicro neergelegd. De heer Jiwa heeft inmiddels zijn eigen adviespraktijk opgericht. Vanuit die praktijk zal hij voor zowel Symbiant als Comicro (op bestuurlijk niveau) adviesdiensten blijven verrichten, naast het opbouwen van zijn eigen adviespraktijk.

Wij wensen de heer Jiwa succes met zijn nieuwe praktijk en vertrouwen op een goede samenwerking in de toekomst.

 

19-10-2015

Symposium DNA Nanotechnologie: Hoofdzaak of kopzorg?

Op woensdag 28 oktober organiseert Symbiant in samenwerking met Holland Health het symposium: DNA Nanotechnologie: Hoofdzaak of kopzorg? Welke informatie mag bijvoorbeeld een zorgverzekeraar hebben? Essentiële vragen rond 'big data' in de gezondheidszorg worden vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Verder lezen...

 

29-03-2015

Nano Health Café

Next Generation Sequencing in de Praktijk

Complexe DNA technologie, zoals Next Generation Sequencing (NGS) heeft zijn intrede gedaan in de gezondheidszorg. Hiermee worden kansen gecreëerd, maar ook worden risico's geïntroduceerd. Kansen vertalen zich o.a. in de personalised medicine: maatwerk in de diagnostiek voor de individuele patiënt. Echter, de technieken zijn complex en veranderen snel. Behandelaars zijn meestal niet geschoold in deze technieken en patiënten weten veelal niet wat de betekenis van al deze uitslagen is. Op donderdag 16 april wordt in de Pieter van Foreestzaal van het MCA te Alkmaar een symposium gehouden over deze techniek.

Verder lezen en inschrijven...

Programma...

 

11-03-2015

Chip ontrafelt DNA kankercel

Bron: Alkmaarsche Courant

Revolutionaire technologie in Noord-Hollandse ziekenhuizen. MCA en Gemini beschikken, samen met het Waterlandziekenhuis, het Westfriesgasthuis en het Zaans Medisch Centrum sinds dit jaar over de 'Next-Generation Sequencing' technologie. Verder lezen...

 

11-02-2015

Opstelten: voldoende capaciteit voor secties

Bron: Medisch Contact

Alle lijkschouwingen waar politie en justitie om verzoeken, worden uitgevoerd. Dat zei minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) dinsdag in de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Peter Oskam stelde aan de kaak dat er jaarlijks 5000 mensen een niet-natuurlijke dood sterven, maar dat slechts in 300 gevallen autopsie wordt verricht. Verder lezen...

 


 

‘Misdrijven gemist door uitblijven secties’

Bron: Medisch Contact

‘Nederland staat onderhand voor de keus; ophouden met bezuinigen op gerechtelijke secties of voor lief blijven nemen dat slachtoffers van misdrijven onder de noemer zelfmoord of ongeval te ruste worden gelegd.’ Dat zegt directeur Sebastiaan Huntjens van het Maastrichtse forensische lab TMFI vandaag in De Telegraaf. ‘Dat laatste houdt ook in dat nabestaanden altijd in onzekerheid zullen verkeren en dat daders vrijuit gaan.’ Verder lezen...

 

06-02-2015

Klinische obductie verdient herwaardering

Bron: Medisch Contact

Keer op keer blijkt obductie nieuwe feiten aan het licht te brengen over de doodsoorzaak. Door de gebrekkige aandacht voor obducties blijven ziektebeelden onderbelicht en soms zelfs verdachte overlijdens buiten beeld. Verder lezen...

 

‘Interpretatie genetische data nog niet up-to-date’ 

Bron: Medisch Contact

De genetische onderzoekstechnieken die schuilgaan achter de verzamelnaam next generation sequencing (NGS) hebben weliswaar een grote vlucht genomen, maar er zijn niettemin vragen bij de toepassing ervan. Dat signaleert de Gezondheidsraad in een advies dat deze week verscheen. Verder lezen...

 

28-01-2015 

Invoering next-generation sequencing technologie in de pathologie diagnostiek

 

De ontwikkeling van personalized cancer care en bijbehorende targeted therapies vragen om nieuwe inzichten in zowel behandeling als diagnose van kanker. Binnen de moleculaire diagnostiek zien we steeds meer een verschuiving van single- naar multiple targets voor de verschillende kanker typen. Om hier adequaat op in te springen heeft Symbiant in nauwe samenwerking met de afdeling pathologie van het UMCU de next-generation sequencing technologie ingevoerd op het lab. Hiermee maakt Symbiant als eerste niet academische centrum deze geavanceerde technologie beschikbaar voor zijn patiënten. Met deze gevoelige technologie kan de mutatie status van de 50 belangrijkste oncogenen van één enkel patiënt sample worden bepaald. Uit de uitgebreide validatie studies die in het UMCU en Symbiant zijn uitgevoerd blijken de grote voordelen van deze techniek. Door de grote gevoeligheid kunnen mutaties worden opgepikt in minimale hoeveelheden materiaal (longspoelingen) en tumorpercentages (>1%). Door het brede screenings spectrum worden bovendien veel meer klinisch relevante mutaties opgepikt. In de validatie set van 75 voornamelijk darm- en longtumoren werden alleen al additionele EGFR (3x),  RAS (3x), BRAF (2x) en PIK3CA (4x) mutaties aangetoond. Volgens de huidige richtlijnen zouden hiervan 2 patiënten in aanmerking zijn gekomen van EGFR TKI’s, terwijl 4 andere patiënten niet in aanmerking zouden zijn gekomen voor therapie met EGFR antilichamen.  In het kader van de patiënt veiligheid maken we dus een grote stap voorwaarts. Bijkomend voordeel is dat de kosten voor het analyseren nauwelijks hoger liggen dan die van 2 single targets met de huidige technologie.