Symbiant

Symbiant R&D

De missie van Symbiant Research & Development is het genereren van innovaties ten aanzien van procesoptimalisatie, kwaliteit en patientveiligheid en expertise. Momenteel richt de R&D zich voornamelijk op de twee domeinen: Digital Pathology en Molecular Pathology.

Digital pathology

De Digital Pathology sectie richt zich op het inrichten en gebruik van digitale pathologie voor consultation en online second opinion. Door deze infrastructuur is het mogelijk om de patiëntveiligheid aanzienlijk te verbeteren.

Naast digitale beelden is het ook van het grootste belang dat de patiëntendata in een centrale UDPS-omgeving beschikbaar zijn.

Molecular pathology

De sectie Molecular Pathology richt zich voornamelijk op het implementeren van moleculaire technieken voor de detectie van Her2Neu amplificatie, k-Ras en EGFR mutaties. Op dit moment zijn HRM analyse, MLPA en sequence technieken operationeel.

In samenwerking met de afdeling pathologie van het UMCU is een nieuwe, betrouwbaarder, Her2Neu screeningstechniek voor het mammacarcinoom ontwikkeld, waarbij MLPA een centrale plaats heeft gekregen. Deze techniek is zeker zo betrouwbaar als de CISH/FISH, maar minder arbeidsintensief. 

Verbetering van de detectie van het (laaggradige) blaascarcinoom in urine is momenteel in onderzoek en ontwikkeling.